Τετάρτη, 2 Απριλίου 2008

72. Adios Muchachos - Francisco Canaro (1938)

Συνθέτες: Sanders, Vedani
Ο βιολιστής Francisco Canaro γεννήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 1888 στην Ουρουγουάη (USA 1, UK 1)

Δεν υπάρχουν σχόλια: