Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2008

219. Goodnight Irene - Weavers (1950)

Συνθέτες: Huddie Leadbelly, John Lomax
Το Goodnight Irene ήταν ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Leadbelly, του μεγάλου μαύρου Αμερικανού τραγουδοποιού, που η προσφορά του εκτιμήθηκε αρκετά χρόνια μετά τον θάνατό του. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1950 το τραγούδι ήταν μέσα στα 100 πρώτα της Αμερικής σε επτά διαφορετικές ερμηνείες (USA 1)

Δεν υπάρχουν σχόλια: