Τρίτη, 21 Απριλίου 2009

734. Sway (Quien Sera) - Dean Martin (1954)

Σύνθεση: Pablo Beltran Ruiz, Norman Gimbel
Τα περισσότερα από τα τραγούδια της λατινικής Αμερικής που διασκευάζονταν στην Αμερική στη δεκαετία '40-’50 ήταν από χώρες που βρίσκονταν πολύ κοντά στις Η.Π.Α., όπως η Κούβα και το Μεξικό. Το Sway προέρχεται από το Μεξικό (USA 15, UK 6)

Δεν υπάρχουν σχόλια: