Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2009

1111. Celebration - Kool & The Gang (1980)

Σύνθεση: Ronald Bell, Claydes Smith, George Brown, Robert Bell, James Taylor, Eumir Deodato, Robert Mickens, Carl Toon Junior, Denis Thomas, Παραγωγή: Eumir Deodato
Οι Kool & The Gang γνώρισαν μεγαλύτερες επιτυχίες αμέσως μετά την προσχώρηση στο συγκρότημα του James Taylor, σαν τραγουδιστή, που δεν είχε, βέβαια, καμμία σχέση με τον γνωστό λευκό τραγουδιστή ούτε με αυτόν του James Taylor Quartet (USA 1, UK 7)

Δεν υπάρχουν σχόλια: