Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010

1596. Alone - Tommy Dorsey & His Orchestra (1936)

Σύνθεση: Arthur Freed, Nacio Herb Brown
Το Alone ακούγεται για πρώτη φορά στην ταινία των Marx Brothers, A Night At The Opera, από τους Kitty Carlisle και Allan Jones. Το 1940, η Judy Garland το τραγουδά ,ε τη σειρά της στην ταινία Andy Hard Meets A Debutante, ενώ ακούγεται επίσης και στην ταινία του 1942 Born To Dance (USA 1)

Δεν υπάρχουν σχόλια: