Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2010

1677. Rock Island Line - Lonnie Donegan (1956)

Σύνθεση και Παραγωγή: Leadbelly/Huddie Ledbetter
(USA 8, UK 8)

Δεν υπάρχουν σχόλια: