Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2010

1907. Hitch Hike - Marvin Gaye (1963)

Σύνθεση: Marvin Gay, Clarence Paul, William Stevenson, Παραγωγή: William Stevenson
Το Hitch Hike του Marvin Gaye ήταν μια οδύσσεια από πόλη σε πόλη με τη διαφορά ότι ποτέ δεν θα μάθουμε, τελικά, ποια ήταν η πόλη του τελικού προορισμού του, όπως, άλλωστε, δεν έμαθε και αυτός αφού ποτέ δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τη διαδρομή και η ζωή του είχε τέτοιο τραγικό τέλος (USA 30)

Δεν υπάρχουν σχόλια: